Marta Bykiewicz

GABINET PSYCHOTERAPII
I POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

O mnie

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą psychodynamicznym (certyfikat PTPPd nr 182), członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej (PTPPd). Jestem także certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (certyfikat PARPA nr 1494). Ukończyłam 4-letnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i PTPPd, a także Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Jestem absolwentką Uniwersytetu SWPS (psychologia ze specjalnością psychologia kliniczna) i Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo).

Doświadczenie... /

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Szpitalu Specjalistycznym MSW w Otwocku (OLU), w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Belgijskiej 4 w Warszawie, a także we własnym gabinecie. Odbyłam staże zawodowe w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie (całodobowy oddział psychiatryczny), w Ośrodku Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu, a także w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (OLU).

rozwiń ››

Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez towarzystwa psychoterapeutyczne (PTPPd, PTPP, PTPa), m.in.: „Leczenie narcystycznych zaburzeń osobowości” i „Psychodynamiczne leczenie zaburzeń u pacjentów z neurotyczną organizacją osobowości” (Konferencje PTPPd), „Przepracowanie w przeciwprzeniesieniu” (Instytut Psychoanalityczny im. Hanny Segal), „Dysocjacja – ujęcie kliniczne” (Konferencja Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego), „Uzależnienia behawioralne” (Instytut Psychologii Zdrowia).

Pracuję w nurcie psychodynamicznym. Moja praca podlega regularnej superwizji prowadzonej przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

W swoim gabinecie prowadzę psychoterapię indywidualną w zakresie dwóch specjalizacji: Psychoterapia psychodynamiczna adresowana jest do osób doświadczających cierpienia, którego źródłem są m.in. zaburzenia o charakterze depresyjnym, lękowym, zaburzenia osobowości (szczegółowy zakres w zakładce Oferta i cennik). Psychoterapia uzależnień skierowana jest do osób, które zmagają się z problemem uzależnienia lub doświadczają cierpienia wynikającego z życia bądź dorastania w rodzinie z problemem alkoholowym. Bardzo często nadużywanie środków psychoaktywnych wiąże się z innymi problemami natury psychologicznej – ja podchodzę do tego kompleksowo, łącząc leczenie uzależnienia z leczeniem innych zaburzeń.

Publikacje

CZY JESTEM UZALEŻNIONY OD ALKOHOLU?

Być może trudno Ci zacząć czytanie tego tekstu, bo obawiasz się znaleźć tu potwierdzenie czegoś, co już pewien czas temu zauważyłeś u siebie, co Cię niepokoi albo może tylko zastanawia.

czytaj dalej ››

O WSPÓŁUZALEŻNIENIU

Chcemy pomagać. A przynajmniej większość z nas. To naturalne. Dlatego trudno nam zaakceptować, że czasami pomaganie może szkodzić. Przede wszystkim nam, ale i osobie, której chcemy pomóc.

czytaj dalej ››