Marta Bykiewicz

GABINET PSYCHOTERAPII
I POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ

Psychoterapeuta Warszawa

Jako psychoterapeuta w Warszawie, pomagam w rozwiązywaniu problemów związanych z relacjami interpersonalnymi, kryzysami życiowymi, jak również z uzależnieniami. Jeżeli odnosicie Państwo wrażenie, że przeżywacie kryzys i przestajecie sobie radzić w życiu lub zaczynają się pojawiać niepożądane stany w waszym funkcjonowaniu (np. trudności z zasypianiem czy przedwczesne budzenie się, stany lęku czy wzmożonego niepokoju, poczucie ciągłego przemęczenia czy inne, które Państwa niepokoją, a dotychczas nie występowały lub nie były tak nasilone), koniecznie powinniście skorzystać z pomocy specjalisty.
Ukończyłam z wynikiem celującym psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie ze specjalnością w zakresie psychologii klinicznej. Ponadto jestem absolwentką Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej w Instytucie Psychologii Zdrowia oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia.
Do swojej pracy podchodzę z zaangażowaniem i wyczuciem, aby pacjenci, którzy zdecydowali się na spotkania ze mną jako psychoterapeutą w Warszawie mogli skorzystać z terapii, która przyniesie zadowalające rezultaty. Niemniej jednak, żeby było to możliwe, w pierwszej kolejności zapraszam do umówienia się na konsultacje (wówczas po dokonaniu wstępnej diagnozy będę mogła określić konkretne obszary problemowy do pracy w ramach psychoterapii).
Jako psychoterapeuta w Warszawie odbyłam również specjalistyczne szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych, a także odbyłam staż w II Klinice Psychiatrycznej Szpitala Bródnowskiego w Warszawie. Zawsze kieruję się dobrem pacjenta i staram się przekonywać, że zmiany są możliwe, nawet te najbardziej radykalne. Choć pierwsze kroki mogą wydawać się trudne, nie należy się poddawać. Naprawdę warto podjąć decyzję, która niewątpliwie może mieć znaczący wpływ na poprawę jakości Państwa życia i może zmienić Państwa dotychczasowe spojrzenie na otaczające sprawy i problemy. Każdy pacjent traktowany jest w sposób indywidualny i nie powinniście się Państwo obawiać pierwszej wizyty - jako psychoterapeuta w Warszawie za każdym razem dokładnie słucham tego, z czym zmaga się pacjent i dokładam wielu starań, żeby wzajemna współpraca przyniosła jak najkorzystniejsze rezultaty.
Zachęcam do odwiedzenia strony serwisu, na której znajdują się dane kontaktowe oraz szczegółowa oferta przeze mnie realizowana. Jeżeli tylko nasuną się Państwu dodatkowe pytania, jako psychoterapeuta w Warszawie rzetelnie na nie odpowiem, zapraszam.

Czytaj też: psychoterapia Warszawa